Kredyt konsolidacyjny - sprawdź, nim zaciągniesz pożyczkę

Obecnie Polacy zadłużają się bardzo często i chętnie. Istnieje szeroki wachlarz rozmaitych form pożyczek udzielanych zarówno przez instytucje bankowe, jak także przez placówki zwane firmami parabankowymi, czy inaczej pozabankowymi. W oparciu o to, warto przybliżyć kilka podstawowych typów takich zadłużeń.

kredyt hipoteczny

Jednym z najpowszechniejszych jest kredyt hipoteczny, jaki opiera się przede wszystkim na długoterminowości. Stanowi on wygodne rozwiązanie zarówno z perspektywy klienta banku, jaki ma rozłożone zadłużenie na wiele rat, możliwych do spłacania w osobiście wybranym tempie i trybie – przez raty rosnące, malejące oraz równe. Dla placówki bankowej natomiast wówczas formą ochronną jest owa ustanawiana na danej nieruchomości hipoteka, która pozwala na to, aby zająć nieruchomość w razie niewypłacalności AIRFLOW klienta. W obrębie kredytu tej kategorii wydziela się kilka podtypów, jakie związane są stricte z celem pozyskiwanych w ten sposób funduszy. Mowa tu o kredycie hipotecznym, kredycie budowlano-hipotecznym oraz pożyczce hipotecznej. Co więcej, można je zaciągać w różnych walutach, a mianowicie krajowej, czy też zagranicznej.

kredyty inwestycyjne

Następnym rodzajem kredytu są kredyty inwestycyjne, jakie mają zgodnie z ich nazwaniem pójść na określone inwestycje przyczyniające się do rozwoju i podnoszenia majątku trwałego osoby zaciągającej takie zadłużenie. I tak mowa w tym obrębie o kilku wariantach inwestycji finansowanych przez te pożyczki. Są to materialne inwestycje czyli np. zakup trwałych środków, budowa, rozbudowa, remonty obiektów prowadzonej działalności gospodarczej itd. Ponadto wydziela się także inwestycje niematerialne, w tym kupno akcji czy papierów wartościowych, a także inwestycje finansowe uwzględniające powiedzmy inwestycję w udziały.

kredyt towarowy

Jeszcze co innego to kredyt towarowy, czyli inaczej kredyt kupiecki bądź handlowy. Polega on na tym, że przedmiotem wymiany rynkowej stają się towary. Jest to bardzo podobne do klasycznej transakcji kupna-sprzedaży, z tym że osoba coś nabywająca płaci za dany produkt nieco później, z odroczeniem i wtedy ta transakcja przekształca się w stosunek kredytowy.

biotyna swanson
Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *