Jako kredyt udzielany przez instytucję bankową rozumie się specyficzny rodzaj umowy zawieranej na podstawie pisemnie sporządzanej dokumentacji i podpisywanej przez reprezentanta banku i kredytobiorcę. W oparciu o tego typu współpracę możliwe jest udostępnienie przez instytucję określonej sumy pieniężnej, jaka ma iść na dany, ustalony przez wnioskującego o pożyczkę cel. W ten sposób kredytobiorca dostaje fundusze mu niezbędne, które zobowiązuje się zwrócić z nawiązką. Co przez to rozumiemy? Otóż klient banku oddaje nie tylko sumę zaciągniętego zobowiązania, ale także kwotę odsetek, jakie rosną z sam fakt przydzielenia wsparcia finansowego.

Funkcje kredytów

Kredyty bankowe spełniają ściśle określone funkcje i jest ich kilka. Po pierwsze, mowa o funkcji emisyjnej, po drugie stymulacyjnej, a po trzecie dochodowej. Co więcej, warto też wspomnieć o roli restrukturyzacyjnej tej kategorii pożyczek. W przypadku emisyjnej funkcji warto wspomnieć, iż jest to kreacja pieniądza jaka prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski. Odbywa się to na podstawie https://sklepswanson.pl/pl/p/Gotu-Kola-Powder-wakrota-azjatycka-125g/655 określonej polityki pieniężnej kraju. W związku z tym, pod uwagę należy tu wziąć także kredyty jakie są udzielane przez komercyjne instytucje bankowe.

Rola stymulacyjna

Jeżeli chodzi o rolę stymulacyjną, to opiera się ona na zastosowaniu narzędzi polityki kredytowej w taki sposób, aby doprowadzały one do progresu gospodarczego. Co do funkcji dochodowej natomiast to występuje ona wtedy, kiedy stopa procentowa kredytu okazuje się niższa niż stopa inflacji. Wówczas mamy do czynienia z ową rolą bezpośrednio, zaś pośrednio kiedy kredyt doprowadza do uruchomienia procesu przyrostu dochodów a wszystko to za sprawą otworzenia i rozwinięcia działalności produkcyjnej. Na koniec jeszcze kilka słów o roli restrukturyzacyjnej, czyli opierającej się na wpływaniu na przemiany strukturalne oraz własnościowe w obrębie gospodarki i ekonomii.

 

Dejonizator
Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *