Na polskim rynku kredytowym do najbardziej charakterystycznych rodzajów pożyczek bankowych należy zaliczyć między innymi pożyczki hipoteczne. Jest to specyficzny rodzaj produktu finansowego, jaki pozwala na pozyskanie naprawdę gigantycznych sum pieniężnych do wykorzystania na dowolny, wskazany przez wnioskującego o kredyt cel.

Pozyskanie pożyczki bankowej

Żeby jednak móc w ogóle starać się o pozyskanie tego typu pożyczki bankowej, musi wykazać się zdolnością kredytową. Nie chodzi tylko o to, żeby być dla instytucji bankowej wiarygodnymi, a więc wykazywać regularne dochody, ale także, żeby mieć konkretny wkład własny. Szczególnie wysoki, bo wynoszący dziesięć procent wartości całej inwestycji jaką zamierzamy zrealizować, wkład własny obowiązuje przy projekcie budowy domu. Nie każdego zatem stać na to, aby moc w ogóle ubiegać się o taki kredyt bankowy. Warto także wspomnieć o tym, że podstawą pożyczki hipotecznej jest posiadanie nieruchomości. Musi być to przedmiot, grunt, obiekt jaki przede wszystkim będzie w pełni wolny od wszelkiego rodzaju innych zobowiązań. Przeważnie pożyczki te są udzielane na parę lat, a niekiedy okres ten wydłuża się nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu, jak ma to miejsce w przypadku inwestycji w budowę domu mieszkalnego.

Uwaga na ryzyko

Musimy wiedzieć, że osoba, która decyduje się na zaciągnięcie tego typu zadłużenia zobowiązana jest nie tylko do zwrotu określonej, zaciągniętej w banku sumy pożyczki, ale i stosownych, wyliczanych przez bank odsetek. Warto także mieć na względzie fakt, że w momencie niewypłacalności, gdy konsument nie ma wystarczających środków pieniężnych na pokrywanie danych rat, niestety nieruchomość objęta hipoteką zostaje przez instytucję bankową zajęta.

międzynarodowa firma transportowa
Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *